Zespół

Piotr Gębala

Absolwent prawa na UMCS, od lat 90. związany z funduszami kapitałowymi. Był zastępcą dyrektora, a następnie członkiem zarządu w Lubelskim Funduszu Kapitałowym Sp. z o.o., dyrektorem inwestycyjnym i członkiem zarządu w HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA.

Jest autorem modelu biznesowego Spółki, zakładającego prowadzenie działalności jako „inwestor instytucjonalny” (fundusz funduszy) na polskim rynku venture capital w obszarze tzw. luki kapitałowej (ograniczona podaż środków finansowych na inwestycje kapitałowe w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw).

Był odpowiedzialny za opracowanie szczegółowych procedur wewnętrznych funduszu opisujących proces udzielania wsparcia przez KFK oraz zbudowanie merytorycznego zespołu pracowników realizujących zadania operacyjne. Pod jego kierownictwem Krajowy Fundusz Kapitałowy nawiązał wiele relacji biznesowych z podobnymi instytucjami działającymi na europejskim rynku venture capital, m.in.: European Investment Fund z Luksemburga, CDC Enterprise z Francji, Capital for Enterprises z Wielkiej Brytanii oraz Enterprise Ireland. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Pożyczkowego Finansowania Innowacji prowadzonego przez PARP oraz członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investment SA.

Od lat prowadzi działalność w zakresie konsultingu związanego z budowaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzaniem nimi, jak również pozyskiwaniem finansowania dla ich działalności. Odbył wiele kursów i szkoleń w Wielkiej Brytanii (m.in.: nabywanie i sprzedaż przedsiębiorstw, analiza i ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, metody wyceny przedsiębiorstw, podnoszenie kwalifikacji menedżerskich, projektowanie strategii i instrumentów marketingowych). Miłośnik filmu, brydża oraz technologii multimedialnych i informatycznych.

Log in