Komunikacja i marketing relacji

Komunikacja i marketing relacji.

• Planowanie strategii komunikacyjnej (public relations 360 stopni) – opracowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych, PR, marketingowych;
• Komunikacja kryzysowa – przygotowanie podręczników, procedur, szkolenia personelu, zarządzenie kryzysowe;
• PR w zakresie media relations – współpraca z mediami (zwłaszcza z kategorii nauka, zdrowie, biznes), organizacja i prowadzenie biura prasowego, obsługa medialna projektów;
• Kampanie komunikacyjne – planowanie, kreacja, egzekucja, ewaluacja – w szczególności w ramach kampanii edukacyjnych i społecznych;
• Healthcare i public affairs;
• Wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami z zakresu marketingu relacji (w tym programów lojalnościowych);
• Komunikowanie się w zespole i zarządzanie nim;
• Szkolenia medialne – autoprezentacja, wystąpienia publiczne, praca z kamerą, wystąpienia kryzysowe etc.

·

Log in