Oferta

Coaching i mentoring biznesowy i komunikacyjny

Coaching i mentoring biznesowy i komunikacyjny fot. sxc.hu

Twój biznes jest dla nas najważniejszy. Wsparcie jego rozwoju - to nasz cel. Dlatego staramy się być jak woda, która dopasowuje się do każdego kształtu, a jednocześnie zachowuje swoją charakterystykę. Stawiamy na coaching i mentoring - ponieważ są to metody stawiające w centrum konkretne osoby - w tym przypadku naszych Klientów - i pozwalające wspólnie szukać drogi do sukcesu w biznesie.

Coaching, nazywany po polsku trenowaniem, w głównej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu, które Klient już posiada. Rolą trenera (coacha) jest pomoc w wydobyciu i uporządkowaniu posiadanej wiedzy oraz wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Nasi eksperci pomagają odkryć i uświadomić mocne i słabe strony Klienta - tak by po ich przepracowaniu - mógł on łatwo osiągać zamierzone cele. W szczególności w obszarach związanych z: komunikacją, negocjacjami i rozwojem biznesu.

W przypadku mentoringu, rola mentora (nauczyciela) daje większe pole do bazowania na jego własnym doświadczeniu i autorytecie. Nadal jednak to Klient, jego rozwój i cele stanowią centrum działania. Zadaniem naszych ekspertów jest w tym przypadku - inspirowanie, wspieranie w osiąganiu celów oraz ocena potencjału i przedstawienie Klientowi propozycji działań służących jego rozwojowi.

Oczywiście, korzystamy też z bardziej tradycyjnych narzędzi i metod doradczych.

Log in